Jdi na obsah Jdi na menu
 


ohlédnutí podruhé...

4. 9. 2016

Ohlédnutí za tříměsíční činností seniorů

„Pomoc bližnímu“ v Lounech.

Čas letí jako koně splašený zpívá Waldemar Matuška a my to můžeme potvrdit.

cimg0066ddzahrada.jpg

Nemáme čas myslet na problémy a bolesti, protože pořád se něco děje, kde jsme jako aktéři a minimálně i jako diváci.

Manžerka Vilma nás nenechá v nečinnosti protože často bývá i několik akcí za sebou v jednom týdnu.

V dobrovolnické činnosti obdržela cenu „Křesadlo“ z rukou herečky Táni Fischerové paní Alena Fritschová

a za ochotnou pomoc nemocným -  sami nemocné, poděkování z Výboru Dobré vůle Olgy Havlové, paní Jana Soferová a Alena Fritschová.

Také na požádání sportovního klubu Elna Počerady a sportovců v Lounech, kde je velmi zainteresován náš starosta Radovan Šabata a další obyvatelé města pomáháme při běhu Memoriálu K. Raise, kde běžel i náměstek hejtmana KÚ pan Luboš Trojna  spolu s primátorem města Most panem Paparagym.

cimg0032-beh.jpg

Také pomáháme na Evropském závodě hanbicků.

Oslavy: Den matek ve spolupráci se speciální MŠ v Lounech ,kdy nám děti předvedou, co je paní učitelky naučily a sami s nimi vystupují, pod vedením ředitelky Zdeny Neudertové,

senioři nestáli opodál ani při oslavách 700 let narození Karla IV, kdy nastudovali „Romanci o Karlu IV“ od Jana Nerudy a moderní úsměvnou skeč o Karlu IV.

cimg0001kareliv.jpg

Vystoupili spolu se žáky a učiteli ZUŠ Louny, za což patří velký dík paní ředitelce Jindřišce Riedlové,na Slavnostním koncertě ve Vrchlického divadle v Lounech.

Také vystoupili s recitací i tancem při 60.výročí od tradice „Slavnost květů v Třebenicích“

Bohužel, zde mají svůj senior klub, který oslavil letos 10 let, kde jsme byli také účastni a ani jsme se s našimi přáteli nepotkali jako s diváky.

Nejen zábava, ale i věci vážné nám nejsou cizí, svojí účastí jsme posílili pietní akt v Lidicích,kde se měli možnost naši senioři potkat s představiteli naší republiky a o měsíc později i v Ležákách.

cimg0005lidice.jpg

Z Lidic jsme jeli na Karlštejn, kde svým lidským přístupem pan starosta i Mě Policie nám povolili vjezd co nejblíže k hradu, aby senioři zdárně zvládli prohlídku. Vše je o lidech a patří jim veliký dík.

cimg0027krlstejn.jpg

Také jsme absolvovali 3 denní zájezd po městech UNESCO Olomouc,Kroměříž,Lednice a zakončili ve Vídni.

Posléze naše kroky vedly do Litomyšle k B. Smetanovi a po cestě jsme si prohlédli lázně Poděbrady.

Mezitím, jsme mezi sebou přivítali přátelé – seniory z partnerského města Zschopau s jejich ředitelkou Birgit Demmler, která zde byla po druhé v krátké době, neboť na evropské konferenci cestovního ruchu – Dolní Poohří –měla prezentaci o naší 13 leté spolupráci a díky tomuto našemu dlouhému přátelství se mohlo Dolní Poohří prezentovat na této akci ( byla nejdelší ze všech prezentovaných).

Také mezi nás zavítala známá herečka ze seriálu Ulice paní Ilona Svobodová, protože Svoboďáci musí držet dohromady .

cimg0001-dve-svob.jpg

I sami jsme sportovali na sportovních hrách SENSENU v Praze.

Také jsme podnikli poznávací výlet lodí do zámku Pilnitz, na který jsme dostali příspěvek z Krajské rady seniorů, bohužel, logo jsme neměli s sebou na lodi, ale visí v naší klubovně, protože dle možností nám tato org. přispívá, za což děkujeme.

cimg0040-lod.jpg

Závěrem tohoto období bylo Letní lounské vábení, kde nás opět Birgit navštívila a soutěžila s našimi seniory a Vilmou.

 

Na zájezdy jsme dostali finanční příspěvek od Komise sociálně bytové Města Louny.

Bez jmenovaných příspěvků by naši senioři nemohli žít aktivním životem, protože v naší oblasti jsou nízké důchody.

Plány do konce roku :

účast na akcích Krajské rady seniorů , naši členové se zúčastnili soutěže senior ART vyhlášené hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem,

jsme přihlášeni do celorepublikové soutěže „Senzačních seniorů“,

zveme vás na náš Den seniorů

5.10.16 od 13,30 hod na Zastávku v Lounech,

kde po krátkém programu vystoupí k tanci a poslechu Lounská 13, hrazena bude  sponzorem

Domova pro seniory“ U Pramene“ ,

kde naši senioři se účastnili zahradní slavnosti (foto).

V listopadu připravujeme bowlingový turnaj

a pak je Advent a zase přijde rok s dalšími aktivitami.

Senioři nestojí stranou ani v politickém životě,

pomáhají i při volbách, v Charitě a dalo by se psát a psát.

Neseďte doma a přijďte mezi nás,

žijte i se svými problémy u nás je zasunete do ústraní

a na chvíli zapomenete na bolesti bez léků!

Děkujeme všem, kde se nějakou měrou zasloužili o finanční přínos nebo svojí pomocí a prací a hlavně osobní aktivitou přispěli do výčtu akcí.

Bez aktivních a šikovných seniorů, by naše práce nebyla.

Žijte proto, dokud žít jde i přes drobné útrapy.

Děkujeme za pochopení všem, kteří ještě nejsou seniory a rozhodují o finanční podpoře našich akcí a přejeme jim i všem hodně štěstí, zdraví osobní pohody a přátel.

S úctou Svobodová Vilma manažerka a předseda

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář